BGN
Информация за компания Микони, ООД в Смолян (България) : Allbiz
Reviews: 0
Микони, ООД
+359 (301) 63-26-6

За компанията Микони, ООД

"Микони" ООД е частна компания, създадена през 1995 г. Фирмата организира и специализира дейността си в производството на: стандартни пътни знаци и табели с индивидуални размери за постоянна и временна сигнализация на движението по пътищата; улична и туристическа сигнализация; аксесоари за улична сигнализация в градска среда; предпазни съоръжения и принадлежности; знаци и табели за визуална комуникация по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда. Дружеството е участвало многократно при изпълнение на държавни и обществени поръчки, възлагани от Агенция "Пътна инфраструктура" към МРРБ, МОСВ и много общини. Клиенти на фирмата са както публични и частни организации, така и много български и чужди пътно-строителни фирми. За годините на своята дейност, „Микони" ООД доказа, че е надежден партньор и се наложи като водеща компания в сектора за производство на вертикална пътна сигнализация. ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА И КАПАЦИТЕТ собствена производствена база с площ 2400 кв.м.; модерно технологично оборудване за осъществяване на завършен цикъл на производство; производствен капацитет от 2000 кв.м. пътна сигнализация на месец; висококвалифициран инженерен и технически персонал; постоянен контрол за осигуряване на високо качество на крайния продукт; периодично изпитване на продукцията в специализирани лаборатории СЕРТИФИКАТИ И СТАНДАРТИ Внедрена и сертифицирана Система за производствен контрол и управление на качеството, съответ стваща на изискванията на ISO 9001:2008; Сертификат за съответствие - ЕС, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти; Директива на строителните продукти - CPD) Технологичен сертификат на 3М - САЩ за производство на стандартни пътни знаци и табели с индивидуални размери, както и за работа със светлоотражателни и полиестерни материали. Сертификат за съответствие 2069-CPD-0089 за производство на пътни знаци. ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО За да отговори на все по-високите изисквания на своите клиенти и обществото, компанията се стреми да се придържа максимално към европейските и световни стандарти за качество и безопасност. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВА ФИРМАТА СА: лоялност и уважение към партньорите постоянен процес на иновация и модернизация повишаване ефективността на технологичния процес поддържане високо качество на продукцията експедитивност и гъвкавост
LiveInternet

Описание

Всичка информация за компания Микони, ООД.